Pouk zgodovine spodbuja razvijanje ustvarjalnosti učencev

Izvleček Ustvarjalnost je veščina, potrebna za uspešno spopadanje z izzivi vsakdanjega življenja. Članek predstavlja, kako in koliko lahko k razvijanju…

Medpredmetna povezava v neobičajnih okoliščinah – primer medpredmetne povezave KIZ in slovenščine

Izvleček V našem aktivu jezikoslovcev vsako leto že avgusta načrtujemo medpredmetne povezave, ki naj bi bile zanimive in privlačne za…

Vpliv branja na razvoj empatije pri učencih

Izvleček Učitelji igramo pomembno vlogo v življenju osnovnošolcev. Na razvoj mladoletnikov vplivamo s svojim zgledom in razmišljanjem. Pri poučevanju družboslovnih…