Projekt Deček in hiša ali kako je nastajal šolski časopis

Izvleček Ustvarjalnost in domišljijo učencev poleg rednih učnih ur pouka razvijamo in spodbujamo tudi pri drugih šolskih dejavnostih. V bolnišnični…

Šolska obravnava soneta Apel in čevljar (France Prešeren) pri učencu s spektroavtistično motnjo

Izvleček Pri učencih s spektroavtistično motnjo in povprečnih posameznikih so majhni koraki ključni v usvajanju učne snovi. Ura teče počasi…

Bolnišnični knjižni sejem

Izvleček Učenci pred govornimi nastopi zaradi negativnih vplivov sodobne tehnologije doživljajo stiske, strahove in tremo. Njihovo vsakdanje sporazumevanje je oslabljeno….