Bolnišnični knjižni sejem

PDF članek

Izvleček

Učenci pred govornimi nastopi zaradi negativnih vplivov sodobne tehnologije doživljajo stiske, strahove in tremo. Njihovo vsakdanje sporazumevanje je oslabljeno. Pri govorjenju se soočajo z iskanjem primernih besed. Kulturni dan je s sproščenim pripovedovanjem književnih vsebin, deklamiranjem pesmi, vrstniški izmenjavi »dobrih« vsebin za branje, lutkovno igro ali gledališčem kamišibaj odlična priložnost za odpravljanje stisk, strahov in treme ter urjenje v javnem pripovedovanju in ustvarjalnem izražanju.

Abstract

Hospital Book Fair

Due to the negative influence of modern technologies, students experience anxiety, fear or stage fright when having to perform publicly. Their everyday communication is weakened and when they talk, they struggle to find the right words. Culture Day is a good opportunity to resolve anxiety, fear and stage fright as well as to practice public speaking and creative expression through a relaxed presentation of literary content, reciting poems, peer sharing of “good” reading content, puppet show or kamishibai theatre.