Ubald Vrabec v Mariboru

Povzetek Trditi smemo, da je bil Ubald Vrabec med letoma 1931 in 1941 eden najvidnejših sooblikovalcev mariborskega glasbenega življenja; kot…

Glasbeno šolstvo na Spodnjem Štajerskem med drugo svetovno vojno

Povzetek Glasbena matica (GM) je bila med obema vojnama osrednja mariborska glasbena ustanova. Z vsemi dejavnostmi, ki jih je vključevala…