Izziv: debatni klub za participacijo v današnji civilizaciji

Izvleček Hkrati ko ugotavljamo, da se vse teže znajdemo v kaosu spletnih informacij, priznavamo, da postaja med vsemi pismenostmi za…

Mednarodni mesec šolskih knjižnic in mednarodna izmenjava knjižnih kazalk

Izvleček Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev (International Association of School Librarianship – IASL) vsako leto zaznamuje s posebnim geslom, ki naj…

Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije

Izvleček V prispevku je predstavljeno delovanje Sekcije za šolske knjižnice pod okriljem Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Pozornost je posvečena njeni…