Mednarodni mesec šolskih knjižnic in mednarodna izmenjava knjižnih kazalk

PDF članek

Izvleček

Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev (International Association of School Librarianship – IASL) vsako leto zaznamuje s posebnim geslom, ki naj bi tematsko zaokrožalo povabilo k praznovanju in promociji šolskih knjižnic. Med mednarodnimi dejavnostmi v šolskih knjižnicah je v porastu izmenjava knjižnih kazalk (Bookmark exchange). V prispevku je opisan primer tovrstnega sodelovanja. Oktobra 2017 smo slovenske šolske knjižnice praznovale 10. obletnico sodelovanja v dejavnostih mednarodnega meseca šolskih knjižnic. Že ob zaključku projekta v tem šolskem letu je Sekcija šolskih knjižnic v ZBDS izdala e-publikacijo z zbranimi poročili sodelujočih šolskih knjižnic in njihovimi primeri dobre prakse promocije branja. Ker so elektronske publikacije vse bolj razširjen način obveščanja javnosti o izvedenih dejavnostih, je v prispevku opisan primer izdelave in objave elektronske publikacije.

Abstract

International School Library Month and International Bookmark Exchange

The International Association of School Librarianship – IASL marks each year with a special slogan to thematically round off its invitation to celebrate and promote school libraries. As regards international activities in school libraries, bookmark exchange is on the rise. This paper describes an example of such collaboration. In October 2017, Slovenian school libraries were celebrating the 10th anniversary of participation in activities of the International School Library Month. Upon the conclusion of the project in this school year, the School Libraries Section of the Slovenian Library Association issued an e-publication, compiling the reports of participating school libraries and their examples of good practices in reading promotion. Seeing that electronic publications are being used more and more as a method of informing the public about implemented activities, this paper describes an example of making and issuing an electronic publication.