Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije

PDF članek

Izvleček

V prispevku je predstavljeno delovanje Sekcije za šolske knjižnice pod okriljem Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Pozornost je posvečena njeni koordinaciji dejavnosti slovenskih šolskih knjižnic v mednarodnih in nacionalnih aktivnostih, delovanju članov izvršnega odbora sekcije na področjih promocije, publicistične dejavnosti, sodelovanja z drugimi strokovnimi združenji šolskih knjižničarjev ter organi odločanja in organizaciji, sodelovanju in udeležbi na raznolikih strokovnih dogodkih.

Abstract

School Libraries Section in the Slovenian Library Association

The article presents the operation of the School Libraries Section under the auspices of the Slovenian Library Association. It presents the section’s work relating to the coordination of the work of Slovenian school libraries in international and national activities, and the work of the members of the section’s executive committee in the following fields: promotion, publicistic activities, collaboration with other professional associations of school librarians and with decision-making bodies, and the organisation of, participation in and attendance at various professional events.