Pouk, ki omogoča pogovor, interakcijo in izmenjavo informacij

Izvleček Sodobne oblike pouka posameznemu učencu omogočajo razredno interakcijo za aktivno izmenjavo informacij v vseh fazah pouka. Izmenjavo informacij razumemo…

Principi učenja in poučevanja v spodbudnem učnem okolju na razredni stopnji

Povzetek Tema študijskih srečanj Principi učenja in poučevanja v spodbudnem učnem okolju na razredni stopnji povzema teme o konceptih učenja…

Zmote in resnice o motivaciji za učenje. Skrivnosti motiviranih učencev

Povzetek Širitev virusa covid-19 in ukrep zapiranja šol ter pouk na daljavo so pustili sledi pri učencih. Učitelji, ki izvajajo…