Izvedbeni kurikul v projektu NA-MA POTI

Izvleček V prispevku je predstavljen pomen priprave izvedbenega kurikula na ravni vrtca oz. šole za sistematično razvijanje in ustrezno nadgrajevanje…

Vloga skrbnika vzgojno-izobraževalnega zavoda v projektu: od informatorja do sodelavca

https://doi.org/10.59132/viz/2018/1-2/26-30 Povzetek V prispevku se osredotočamo na pomen imenovanja oz. dodelitve skrbnika vzgojno-izobraževalnega zavoda v projektih, v katere se s…

Vloga ravnatelja v razvojnih projektih

Povzetek Razvojni projekt vpliva na kakovost vzgojno izobraževalnega procesa v šoli oz. vrtcu, če je le-ta povezan z razvojnimi prioritetami…