Učinkovite mreže v procesu zunanje evalvacije – primer Višje strokovne šole Šolskega centra Kranj

Povzetek Izhodišče prispevka je napovedana redna zunanja evalvacija na Višji strokovni šoli Šolskega centra Kranj (ŠC Kranj). Ker pa omenjeni…

Posodobitev Strategije razvoja VSŠ ŠC Kranj kot razvojna naloga

Povzetek Šolski center Kranj (ŠC Kranj) je nastal z združitvijo Tehniškega šolskega centra Kranj in Ekonomsko storitvenega izobraževalnega centra Kranj…