Vodenje razreda po načelih formativnega spremljanja

Študijska srečanja za učitelje, ki poučujejo na razredni stopnji 2018/19 Izvleček Živimo v času nenehnih sprememb. Pravijo celo, da so…

Vključevanje vsebin Televizije Slovenija v vzgojno-izobraževalno delo (na daljavo)

Izvleček V prispevku bodo predstavljene možnosti, ki jih ima učitelj za načrtovanje in izvajanje vključevanja televizijskih vsebin v vzgojno-izobraževalno delo…