Naravoslovno znanje četrtošolcev v raziskavi TIMSS 2015

Izvleček V prispevku izhajamo iz izsledkov Mednarodne raziskave trendov znanja matematike in naravoslovja TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics and…

Mednarodne raziskave o odnosu četrtošolcev do znanja

Izvleček Slovenija je s četrtošolci sodelovala v dveh mednarodnih raziskavah. V mednarodni raziskavi TIMSS (Trends in International Mathematics and Science…