Vetrovnik – raziskovalno delo

Izvleček Skupina dijakov na tehniški gimnaziji se je odločila uresničiti svojo idejo o izdelavi vetrovnika. Od ideje do učnega pripomočka…

Terensko delo in GPS-aplikacije za pouk na daljavo

Izvleček Izredne razmere so pripeljale do intenzivnega dela na daljavo. Pri tem niso izjema niti eksperimentalne vaje. Prispevek predstavlja model…

Dobre strani pouka na daljavo

Izvleček Običajno se članki ne pišejo v prvi osebi. To pravilo bom kršil zgolj zato, ker vsa opažanja in ugotovitve…

Interaktivne križanke za fiziko

Povzetek Izvleček Po dveh nepopolnih šolskih letih se je izpostavilo tudi kakšno dobro učno orodje, ki ga prej nismo uporabljali….