Izzivi poučevanja na daljavo pri matematiki

Izvleček V prispevku predstavimo analizo vprašalnika, s katerim smo dobili vpogled v potek pouka matematike v času poučevanja na daljavo….