Podjetnost pri pouku geografije

https://doi.org/10.59132/geo/2022/3/53-58 Povzetek Podjetnostne kompetence so kompetence preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. V današnjem času, ki se hitro spreminja, jih je zelo…

Ali imajo posebne potrebe samo dijaki z odločbo?

https://doi.org/10.59132/geo/2020/3/57-60 Povzetek Vsak dijak ima drugačne načine razumevanja, pomnjenja in izkazovanja naučenega. Poslanstvo učiteljev je izobraziti in vzgojiti, kar zahteva…