Primeri obravnave izbranih naravnih vrednot na območju Krajinskega parka Goričko pri pouku geografije

https://doi.org/10.59132/geo/2023/2-3/92-103 Povzetek V prispevku so predstavljeni didaktični primeri obravnave naravnih vrednot Bukovniško in Hodoško jezero na območju Goričkega pri pouku…