Nabavna politika šolske knjižnice med pritiskom finančne luknje in potrebami (željami) uporabnikov

Izvleček Pomemben segment dela šolskih knjižničarjev je nabavna politika. Še posebej se je to pokazalo v zadnjih letih, ko se…

Ob čudežnem drevesu v knjižnici rastemo, se družimo in drug drugega bogatimo

Izvleček Kako neopazno vnesti elemente formativnega spremljanja v uro KIZ, je bil izziv ure, ki sem jo izvedla v povezavi…