Spremljava pesmi v 2. razredu

Izvleček Pri pouku glasbene umetnosti se učenci med drugim srečajo tudi z Orffovimi glasbili. Učenci so radi dejavni, njihovi prsti…

Naravoslovni dan na travniku in v gozdu

Izvleček V četrtem razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika učenci spoznavajo kraljestvo rastlin. Ker znanje, pridobljeno na terenu, ostane dalj…

Od spoznavanja not do igranja na ksilofon

Povzetek Učenci imajo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju zelo radi učni predmet glasbena umetnost. Takrat se sprostijo, se počutijo prijetno, pojejo…