Od spoznavanja not do igranja na ksilofon

PDF članek

Povzetek

Učenci imajo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju zelo radi učni predmet glasbena umetnost. Takrat se sprostijo, se počutijo prijetno, pojejo pesmi, poslušajo skladbe, spremljajo pesmi z lastnimi in Orffovimi glasbili, slušno in vidno prepoznavajo glasbila, še posebej pa se radi gibajo ob poslušanju pesmi in okamenijo, kadar se glasba ustavi. Cilj vsakega učitelja je, da tudi v višjih razredih še naprej goji veselje do glasbenega udejstvovanja. Letošnji (šol. l. 2018/19) četrtošolci so postopoma spoznali note, usvojili njihovo trajanje, kasneje pa se še preizkusili v spremljanju prekmurske ljudske pesmi Marko skače na ksilofonu.

Abstract

From Learning Notes to Playing the Xylophone

In the first educational triennium, pupils are very fond of the subject of Music. During Music lessons, they relax, feel good, sing songs, listen to compositions, accompany songs with their own musical instruments or with Orff instruments, and recognise instruments by listening or looking at them; they especially enjoy moving while listening to a song or freezing when the music stops. It is every teacher’s goal to continue to foster this love of musical activity in upper grades. This year’s fourth grade pupils (school year 2018/19) gradually learned the notes, mastered their duration, and later tested their skills by accompanying the folk song from the Prekmurje region entitled Marko skače [Marko Is Jumping] on a xylophone.