Timsko delo knjižničarja na dveh delovnih mestih in izgorelost

Izvleček V pričujočem prispevku je predstavljena osebna izkušnja dela šolskega knjižničarja na dveh institucijah. Predstavljene so tako pozitivne kot negativne…

Spremljevalci gibalno oviranih dijakov v vlogi promotorjev branja

Izvleček V pričujočem prispevku avtorica opisuje sodelovanje gibalno oviranih dijakov in njihovih spremljevalcev kot promotorjev branja na Gimnaziji Moste. V…

Funkcija šolske knjižnice pri načrtovanju medpredmetnega pouka za maturitetni tečaj na Gimnaziji Moste

Izvleček V članku je predstavljeno načrtovanje in izvedba medpredmetne povezave knjižnica – sociologija ob uporabi spletnega portala dLib.si (Digitalna knjižnica…