Podjetnostna kompetenca pri izvedbi interdisciplinarnega sklopa »Zakaj jaz?«

Povzetek V pričujočem članku vam bomo podrobneje predstavili delo v ITS-u »Zakaj jaz?«, ki je bil na temelju ideje dijakov…

Vrstniško vrednotenje kot element formativnega spremljanja

https://doi.org/10.59132/geo/2017/3/36-42 Povzetek V šolskem letu 2016/17 smo nadaljevali z uvajanjem različnih elementov formativnega spremljanja v pouk. Na osnovi uvajanja povratne…

Povratna informacija v formativni vlogi pri geografiji

https://doi.org/10.59132/geo/2017/2/56-65 Povzetek V članku je prestavljen izveden primer formativnega spremljanja pri geografiji v prvem letniku gimnazije.Osrednji element, ki smo ga…