Razvojni načrt vrtca od ideje do uresničitve

Povzetek V članku je opisan praktični prikaz razvojnega načrtovanja od ideje do oblikovanja razvojnega načrta vrtca. Pomemben poudarek avtorica namenja…

Vloga ravnatelja pri krepitvi sodelovanja s starši

Povzetek V članku avtorice razmišljamo o tem, kaj botruje manjši udeležbi staršev na izobraževanjih v vrtcih in šolah, če jo…