Glasbene zamisli v računalniške programu

Povzetek Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) se vse bolj pojavlja tudi v šolah; na različnih predmetnih področjih, v različnih delih učnih ur….

Glasbena umetnost v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju

Povzetek V prispevku se posebej omenja pomen glasbene umetnosti v 2. VIO (vzgojno-izobraževalnem obdobju) osnovnega izobraževanja. Analiza se opira na…