Interni šolski projekt, naslovljen Več branja za več znanja

Izvleček V šolskem letu 2018/2019 smo na šoli zaradi večletnega kontinuiranega upadanja branja zlasti med četrtošolci in petošolci z razredničarkami…

Šolska knjižnica v času »pouka na daljavo«

Izvleček Tudi za našo šolsko knjižnico je bil čas dela na daljavo poseben. V prispevku bom opisala delo na daljavo…