Politični ukrepi Evropske unije za reševanje podnebne krize

https://doi.org/10.59132/geo/2019/3/25-29 Povzetek Če želimo ustaviti globalno segrevanje pod 2 °C, potem lahko izpustimo še 565 giga ton CO2, kar bomo…

Agroekološka znanja bogatijo tudi geografijo

https://doi.org/10.59132/geo/2019/2/22-27 Povzetek Geografija kot veda o prostoru je vedno pridobivala informacije od sorodnih znanstvenih disciplin, kar jo je bogatilo in…