Vključevanje bralnih učnih strategij in formativnega spremljanja znanja v obravnavo učnega sklopa gradbeništvo prvih civilizacij – nastanek prvih mest

Izvleček Prispevek predstavlja primer obravnave učnega sklopa Gradbeništvo prvih civilizacij – nastanek prvih mest v 6. razredu osnovne šole. Učna…

»Primož Trubar – prvi mož med slovenskimi protestanti« pri pouku zgodovine po načelih formativnega spremljanja znanja

Izvleček V prispevku je prikazana obravnava učnega sklopa Primož Trubar – prvi mož med slovenskimi protestanti po načelih formativnega spremljanja…

Spominski učni uri ob 30. obletnici plebiscita, osamosvojitve in vojne za samostojno in neodvisno Slovenijo za tretje triletje osnovne šole

Izvleček V prispevku je prikazana izvedba spominskih učnih ur za obeleženje 30. obletnice plebiscita, osamosvojitve in vojne za Slovenijo za…