Načrtovanje in izvedba šolskih proslav

Izvleček Pri pripravi proslav in prireditev se glasbeniki srečujemo z izzivom, kako naj se s svojimi glasbenimi točkami vključimo v…

Pevski izziv Heal the World

Izvleček Poučevanje na daljavo, s katerim smo se učitelji soočili ob začetku pandemije koronavirusne bolezni, je bilo za vse nas…