Pevski izziv Heal the World

Izvleček Poučevanje na daljavo, s katerim smo se učitelji soočili ob začetku pandemije koronavirusne bolezni, je bilo za vse nas…