Numerično računalo pri vsebini Integral

Izvleček V prispevku je opisana uporaba numeričnega računala pri raziskovanju geometrijskega pomena določenega integrala in njegovih lastnosti ter uporaba računala…