Numerično računalo pri vsebini Integral

PDF članek

Izvleček

V prispevku je opisana uporaba numeričnega računala pri raziskovanju geometrijskega pomena določenega integrala in njegovih lastnosti ter uporaba računala pri preverjanju rezultatov rešenih nalog.

Abstract

Using a Calculator to Learn Integrals

The article describes calculator use in studying the geometric concept of an integral and its characteristics as well as its use in the verification of the solved tasks.