Spodbujanje branja v praznični knjižnici

Izvleček Kljub široki paleti strokovnih in pedagoških dejavnosti današnje sodobne šolske knjižnice ostaja prioritetna knjižničarjeva skrb in odgovornost promocija branja….

Seminarska naloga – ogledalo informacijske pismenosti

Izvleček V prispevku je predstavljen primer vpeljevanja nekaterih elementov formativnega spremljanja pri izvajanju knjižničnega informacijskega znanja v okviru obveznih izbirnih…