Metafore in njihova slovnična klasifikacija

Izvleček Članek opisuje slovnično klasifikacijo metafor, pri čemer so metafore deljene na besedne (nominalna metafora in samostalniška pesniška podoba, pridevniška…

Kvantitativna računalniška analiza Cankarjevih dram Hlapci in Za narodov blagor

Izvleček Na obeh Cankarjevih dramah, ki odpirata podobno tematiko, so bile izvedene različne modernejše lingvistične analize s pomočjo korpusnega jezikoslovja…