Nemirni otrok v vrtcu in svetovalno delo psihologa v predšolski vzgoji

Povzetek Svetovalni delavec psiholog v vrtcu se srečuje z mnogimi vprašanji in dilemami pri dejavnostih pomoči nemirnemu otroku, strokovnim delavcem…

Formativno spremljanje pri svetovalnem delu v vrtcu: dvojno izjemni otrok

Povzetek Avtorica v članku uvede v razmišljanje o konceptu nadarjenosti in potencialno nadarjenih otrocih ter dvojno izjemnih otrocih v predšolskem…