Vzgojno-izobraževalni zavod kot učeča se skupnost

https://doi.org/10.59132/vviz/2018/3/7-30 Povzetek Nenehne spremembe so globalni trend, ki vpliva na organizacije v zasebnem in javnem sektorju. V okolju vzgojno-izobraževalnih zavodov…

Prikaz dobre prakse avtentičnega vodenja in timskega dela v poučevanju: analiza vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje

https://doi.org/10.59132/vviz/2020/2/3-28 Povzetek V prispevku obravnavano problematiko, kako z dobro prakso avtentičnega vodenja in timskega dela izboljšujemo procese vodenja in učenja…