Zgodovinske obletnice v kulturi spominjanja – 2. del

Izvleček V drugem delu prispevka nadaljujemo z obravnavo kulture spominjanja pri pouku zgodovine. Poudarek je na 30-letnici spominjanja slovenske samostojnosti….

Spodbujanje kritičnega mišljenja pri delu z zgodovinskimi viri

Izvleček V članku predstavljamo posebnosti razvijanja in spodbujanja veščin kritičnega mišljenja v povezavi z veščinami dela z zgodovinskimi viri, kot…

Avtentično učenje zgodovine

Izvleček V članku predstavljamo avtentično učenje pri pouku zgodovine na primeru dela s primarnimi zgodovinskimi viri in razvijanjem veščin kritičnega…

Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri pouku zgodovine

https://doi.org/10.59132/zvs/2020/1/2-23 Izvleček V članku predstavljamo značilne lastnosti ustvarjalnih in inovativnih ljudi ter ustvarjalnega in inovativnega mišljenja. Pojasnjen je pomen spodbujanja…

Formativno spremljanje in vrednotenje znanja in učenja zgodovine

https://doi.org/10.59132/zvs/2017/1/17-29 Izvleček Na temelju novih didaktičnih pristopov pri vrednotenju učnih dosežkov s poudarkom na formativnem spremljanju je bil v okviru…

Zgodovinske obletnice v kulturi spominjanja – 1. del

Izvleček V prispevku predstavljamo, kako se lahko spodbuja kulturo spominjanja z obeleževanjem obletnic pri pouku zgodovine. Razložena je teorija kulture…