Zavedanje pomena nasprotja interesov v šolskem prostoru

Povzetek Zavedanje pomena razvoja in kakovosti šolskega prostora je nesporno povezano z vidikom družbene odgovornosti in integritete. V šolskem prostoru…

Z družbeno odgovornostjo in profesionalizmom do odličnega šolskega sistema

https://doi.org/10.59132/viz/2022/3-4/16-19 Povzetek V sistemu vzgoje in izobraževanja vsakodnevno potekajo pogovori o kakovosti in odličnosti omenjenega sistema, kaj je treba spremeniti,…