Bralna pismenost na razredni stopnji: Pogled na celoto in na podrobnosti

Izvleček Bralna pismenost je bila v projektu OBJEM opredeljena podobno kot v Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti in v mednarodnih…

Opisno ocenjevanje pri tujem jeziku v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju: od teorije k praksi

Izvleček Opisno ocenjevanje je oblika ocenjevanja, pri kateri se z besedami izrazijo učenčevi učni dosežki. V prispevku so predstavljena teoretična…

Intervju z dr. Zoro Rutar Ilc

Varno in spodbudno učno okolje

Kako znotraj šolskega prostora voditi na sodelovalen in vključujoč način

Povzetek Prispevek predstavlja pristop participativnega vodenju z osnovnimi izhodišči ter predstavitvijo primerov uporabe tovrstnega pristopa v šolskem prostoru in v…

Naša pot do »sončnih 12« v projektu ProLEA

Our Path to the »Sunny 12« ProLEA Project