Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje delovne uspešnosti učiteljev in vzgojiteljev

https://doi.org/10.59132/vviz/2018/1/23-51 Povzetek Ocenjevanje delovne uspešnosti učiteljev in vzgojiteljev v Sloveniji, opredeljeno z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,…

Razvijanje matematičnih znanj z reševanjem problemov

Izvleček Uspešnost učencev pri matematiki je tesno povezana z njihovim odnosom in predstavami o matematiki: eden od hudomušnih rekov, ki…