Pomen razvojne vloge svetovalne službe v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v kontekstu posodobitve programskih smernic svetovalne službe

Povzetek Prispevek poudarja pomen razvojne vloge svetovalne službe oz. pomen prizadevanja za premik od krizno-kurativne k razvojno-preventivni naravnanosti svetovalne službe,…

Šolska svetovalna služba danes: analiza rezultatov raziskave o vlogi svetovalne službe v šoli

Povzetek V letošnjem letu smo obeleževali petdeseto obletnico zaposlitve prvih timov svetovalnih delavcev, ki so opravljali svetovalno delo v šolah….

Pomen poklicne in karierne orientacijev osnovni in srednji šoli

https://doi.org/10.59132/ssd/2021/2/3-13 Povzetek Eno temeljnih področij dela šolskega svetovalnega delavca je, da v sodelovanju z vsemi udeleženci v šoli sodeluje pri…