Alpska šola – Vzgoja in izobraževanje o gorah in z gorami

https://doi.org/10.59132/geo/2021/1/22-37 Povzetek Prispevek govori o vzgoji in izobraževanju o gorah in z gorami tako v osnovni kot srednji šoli, pri…

Vključenost tematik slovenskega izseljenstva v pouk geografije

https://doi.org/10.59132/geo/2018/3/44-50 Povzetek Tematike, povezane z migracijami in izseljenstvom, bi morale postati pomembna učna tema na vseh nivojih vzgojno-izobraževalnega procesa, in…