Participacija učencev in sooblikovanje učeče se skupnosti

Povzetek V prispevku predstavljamo problematiko vključevanja učencev v vzgojno-izobraževalni proces, saj je prav aktivno vključevanje vseh akterjev vzgojno-izobraževalnega procesa ključ…

Sodelovanje specialnega pedagoga z vodstvom šole na področju učenja in poučevanja

Povzetek V prispevku obravnavamo povezovanje med specialnimi pedagoginjami in vodstvom šol na področju učenja in poučevanja. V prvem delu na…