Making the Case for Enhanced School Leadership Capacity in a Networked Education System

https://doi.org/10.59132/vviz/2019/3/43-60 Abstract The aim of the LeLeNeT project is to develop school leadership capacity to ensure that teachers are facilitated…

Spremljanje in vrednotenje profesionalnega učenja in sodelovanja v slovenskih vrtcih in šolah

https://doi.org/10.59132/vviz/2022/3/90-106 Povzetek V prispevku se osredotočamo na spremljanje in vrednotenje učinkov profesionalnega učenja in sodelovanja strokovnih delavcev v vzgoji in…