Levstikov Martin Krpan na daljavo kot primer rabe digitalnih tehnologij oz. orodij pri pouku književnosti v 7. razredu osnovne šole

Izvleček Prispevek prikazuje možnosti intenzivne rabe digitalnih tehnologij pri pouku slovenščine v 7. razredu osnovne šole predvsem v posebnih okoliščinah…

Slovenščina na primarni stopnji in v prvem obdobju sekundarne stopnje izobraževanja v sistemu evropske šole

Izvleček V prvem delu prispevka je predstavljen izobraževalni sistem Evropske šole, njegova vloga v Evropski uniji, formalnopravni ter pedagoški okvir…