Preoblikovanje razredne učilnice v inkluziven učni prostor

Povzetek Fizični ali grajeni učni prostor je eden izmed elementov učnega okolja, ki ima pomemben vpliv na delo učiteljev in…

Izpostavljeni elementi inovativnih učnih okolij

https://doi.org/10.59132/vviz/2018/2/23-36 Povzetek Pod vplivom publikacije OECD (2013) se veliko uporablja pojem inovativna učna okolja, zato se v besedilu usmerjamo tako…

Mnenja staršev o pouku in učnem okolju podružničnih šol

Izvleček Podružnične šole se pojavljajo v manjših krajih, obiskuje jih manj učencev kot na centralnih šolah in največkrat se na…

Spodbujanje kompetence podjetnosti pri osnovnošolskih učencih v času šolanja na daljavo

Povzetek Kompetenco podjetnosti lahko razvijamo v okviru medpredmetnega povezovanja tudi v času šolanja na daljavo, saj se zelo povezuje z…

Projekt o spodbujanju učinkovitega učenja učencev in delavnica ter konferenca na to temo za učitelje

Project for Promoting Students’ Efficient Learning and a Teachers’ Workshop and Conference on the Topic https://doi.org/10.59132/viz/2021/1-2/22-24