Učni slogi so mit!

https://doi.org/10.59132/viz/2024/3/46-48 Izvleček V prispevku problematiziram koncept učnih stilov in iz njega izpeljano delitev učnih slogov na vidnega, slušnega/avditivnega in kinestetičnega…

Neznosna lahkost moraliziranja o medvrstniškem nasilju

https://doi.org/10.59132/viz/2024/1-2/6-8 Izvleček V zadnjem letu je bilo medvrstniško nasilje v javnih razpravah pogosta tema. V prispevku komentiram tezo o porastu…

Perspektiva pozitivnega razvoja mladih v Sloveniji

Izvleček Perspektiva pozitivnega razvoja mladih predpostavlja, da se bodo mladi pozitivno razvijali in uresničevali svoje potenciale, ko bodo njihove prednosti…

Učitelj kot pomemben drugi in kot (so)organizator vrstniškega konteksta: kako brezpogojno sprejemati in ne izgoreti

https://doi.org/10.59132/viz/2018/3-4/5-9 Povzetek Da je učitelj tisti, ki učence usmerja in vodi pri doseganju učnih ciljev, je jasno oziroma celo samoumevno…

Računalniško mišljenje: kaj je in zakaj bi ga sploh potrebovali?

https://doi.org/10.59132/viz/2017/4/9-19 Povzetek Računalniško mišljenje je ena izmed ključnih spretnosti 21. stoletja in je veliko širše kot programiranje ali poznavanje delovanja…