Od izvajalske anksioznosti k zanosu na odru – paradigma pozitivne psihologije na področju psihologije glasbenega nastopanja

https://doi.org/10.59132/viz/2023/1-2/45-51 Izvleček Pozitivna psihologija je pomembno vplivala tudi področje psihologije glasbe in njeno posebno aplikativno vejo, psihologijo glasbenega nastopanja. Namen…

Kako povečati delovno zadovoljstvo visokošolskih učiteljev s spodbujanjem pozitivnega organizacijskega vedenja

https://doi.org/10.59132/viz/2019/5-6/24-27 Povzetek V visokem šolstvu v Sloveniji se pogosto poudarja pomen spodbujanja kakovosti, vendar je izjemno malo raziskav, ki bi…