Kaninsko pogorje in človek

https://doi.org/10.59132/geo/2022/1/10-21 Povzetek Prispevek predstavlja Kaninsko pogorje kot območje stoletnega delovanja človeka, kjer so se kot najstarejši ohranili redki sledovi nekdanjih…

Kaninsko pogorje in njegova izjemna narava

Iz sedanjosti v preteklost https://doi.org/10.59132/geo/2021/3/10-27 Povzetek Kaninsko pogorje si kot najzahodnejša visokogorska pokrajina, hkrati tudi ena najbolj obdarjenih z naravnimi…

Pouk geografije in vzgoja za ljubezen do domovine in države

https://doi.org/10.59132/geo/2020/3/30-37 Povzetek Pričakovanje, da je vzgoja za ljubezen do domovine in države nekaj samoumevnega, ker je pri nekaterih šolskih predmetih…