Antiatomi

Povzetek Vsak delec ima svoj antidelec, ki ima enako maso in razpolovni čas, a nasproten električni naboj. Ob začetku vesolja…

Kvantna fizika: delci, valovanje, simboli

Izvleček Uvajanje osnov kvantne fizike v srednjo šolo je težavna naloga. Obstajajo različni pogledi na osnovne pojme v kvantni mehaniki…

Razvoj Maxwellove elektrodinamike

Povzetek Pred sto petdesetimi leti je James Clerk Maxwell objavil članek Dinamična teorija elektromagnetnega polja. V njem je pojave prvič…