Kvantna fizika: delci, valovanje, simboli

PDF članek

Izvleček

Uvajanje osnov kvantne fizike v srednjo šolo je težavna naloga. Obstajajo različni pogledi na osnovne pojme v kvantni mehaniki in kvantni teoriji polja. Profesorjem fizike na srednjih šolah in sestavljalcem učnih programov utegne koristiti, če te poglede spoznajo.

Abstract

Quantum Physics: Particles, Waves, Symbol

Introducing the basics of quantum physics into secondary school is a difficult task. There are different views on the basic concepts in quantum mechanics and quantum field theory. Physics teachers and curricula planners may benefit from knowing these viewpoints.