Procesnost vrednotenja pisnih izdelkov na tekmovanju učencev za Cankarjevo priznanje v 1. triletju

Izvleček Članek uvodoma predstavlja namen tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, ki je predvsem možnost individualizacije in diferenciacije pri pouku…

Preberi, izberi, ovrednoti – saj nismo roboti

Read, Choose, Evaluate – We Are Not RobotsExamples of Discussing Literature in Higher Education Communications Class