Jeza in strah učiteljev pri njihovem delu

Povzetek Učitelji pri svojem delu doživljajo različna čustva, med njimi tudi jezo in strah, ki smo jima v prispevku namenili…

Pogled učiteljev na pomen integracije umetnosti na različnih področjih delovanja učencev in dijakov

https://doi.org/10.59132/viz/2022/1-2/32-37 Povzetek V prispevku predstavljamo rezultate raziskave, v kateri smo ugotavljali, kakšen pomen učitelji pripisujejo vključevanju umetniških dejavnosti za različna…